Działalność zawodowa

Kwalifikacje zawodowe

W 1984 roku uzyskałem II specjalizacji z zakresu otolaryngologii, a w 1994 roku obroniłem pracę doktorską pt. „Ocena klinicznej przydatności przeszczepu uszypułowanego płata tarczycy lub ślinianki podżuchwowej w chirurgii rekonstrukcyjnej po częściowej laryngektomii”. Praca ta została uhonorowana  wyróżnieniem  „summa cum laude”. Posiadam ponad 30-letnie doświadczenie kliniczne w zakresie chirurgicznego leczenia w  otorynolaryngologii, szczególnie w zakresie chirurgii onkologicznej.

Osiągniecia naukowe

Jestem autorem  książki o charakterze encyklopedycznym ”Zespoły  chorobowe z objawami laryngologicznymi. Kompendium” (2013) oraz współautorem  4 rozdziałów w książce „Functional partial laryngectomy. Conservation Surgery for carcinoma of the larynx” (Ed W.Wigand, Berlin, 1982).

Ponadto jestem autorem oraz współautorem 38  prac naukowych prezentowanych na zjazdach krajowych i międzynarodowych, 28 prac ogłoszonych drukiem w fachowej literaturze krajowej i 4 w zagranicznych czasopismach recenzowanych, 13 prac przedstawionych na Zjazdach zagranicznych oraz  38 prac przedstawionych na Zjazdach krajowych.

Pełnione funkcje

Członek Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w zakresie otorynolaryngologii, Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy PTORL-ChGiS oraz Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi. Koordynator I Ogólnopolskiego  Programu w regionie zachodniopomorskim. Wiceprzewodniczący Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Posiadam Certificate International Federation of Medical Students Association (IFMSA).

Wyróżnienia

„Medal złoty za długoletnią służbę” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29.11.2012

Udział w szkoleniach zagranicznych

 • “New opportunities In allegrgy treatment” Bruksela, Bresse (Belgia), 1996
 • “Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology” Rhodes (Grecja),
 • “Operationskurs fur funktionell-aestetische Nasenchirurgie” Greifswald (Niemcy), 1997
 • Budapeszt (Węgry), 2011

Udział w szkoleniach krajowych

 • Konferencja naukowo-szkoleniowa: „Rehabilitacja chorych po całkowitej laryngektomii z zastosowaniem systemu Provox (Atmos Medical AB, Horby, Szwecja)”, Kielce 2006
 • Colagen Workshop”Aplication techniques for injectable collagen”, Warszawa 1995
 • “Continuing Education Program International Federation of Head and Neck Socjeties“Current Concepts in Head and Neck Surgery in Oncology”, Warszawa 2008
 • VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katowice 1997
 • Konferencja Naukowo-Szkolenipowa „Rola leków przeciwhistaminowych w chorobach alergicznych i niealergicznych”, Krąg 2001
 • 1st Polish Course on Aestetic Surgery, Wrocłw 1995
 • “International Course of plastic surgery”, Polanica Zdrój 1997
 • Szkolenie “Laseroterapia biostymulacyjna w medycynie”, Nałęczów 1997
 • Forum praktyków i Specjalistów ”Dobra Praktyka Kliniczna w Nawracających Infekcjach Układu Oddechowego”, Wrocław 2009
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowotwory dziedziczne-profilaktyka, diagnostyka i leczenie”, Międzyzdroje 2002
 • Kurs szkoleniowy „Chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych”, Poznań 2006
 • Międzynarodowe Sympozjum „Onkologia w Otolaryngologii”, Poznań 2003
 • Krajowe Forum Rynogogiczne. Warszawa 2005, 2009, 2011
 • „IV Th International course In the Endoscopic Sinus Surgery”  ( Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, Warszawa 2011
 • „Międzynarodowy kurs chirurgii endoskopowej w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi, ze szczególnym uwzględnieniem zatok przynosowych”, Poznań
 • Kurs „Chirurgia endoskopowa w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi”, Poznań 2009
 • ”VII Europejski Kurs Glowy i Szyi”, Poznań 2014
 • Warsztaty edukacyjne „Otoskopia w prakryce lekarza rodzinnego i pediatry” 2007
 • Kurs szkoleniowy „Chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych”, Poznań 2004
 • „Chirurgia endoskopowa w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi”, Poznań 2014
 • “International Symposium  on HPV  Infection in Head and Neck Cancer”, Poznań 20714